Lynga backens trädgård

Lynga Backen, eller rätt och slätt ”Backens” som den kallas i folkmun, är en välbevarad kringbyggd gård med vasstak. Många gårdar har flyttats i samband med laga skifte, men Backens har stått på samma plats sen mitten av 1700-talet. Gården har t o m bebotts av söner och döttrar i rakt nedstigande led där den förste var född 1725 och den siste ogifte sonen dog 1984. Gården stod sen öde i ett par år och hann förfalla rätt rejält innan ett par byggnadsvårdsintresserade personer gav hela hjärtat och ett stort engagemang för att se till att husen kunde leva vidare.

Vi tog vid 2005 och då fick vi ta över en gård där alla väsentliga delar av byggnaderna var vidgjorda. Vi såg ett hus med potential, för att inte tala om möjligheten att skapa en stor trädgård på den 5 000 km stora tomten.

När vi kom till Backens fanns det många plommonträd, flera äppelträd, några syrener, ett antal bärbuskar och en libsticka. En libsticka hörde till alla gårdar för att hålla knytt och troll borta.


Vi började med att röja i det som vi från Småland kallar för ”hie”, dvs en massa sly och gammal fårbetesvall. Vi eldade ris i flera dagar och där det brunnit kom de första landen att ligga. Det blev grönsaksland i oregelbundna former. Allt kringgärdades så småningom av först en buxbomshäck runt trädgårdslanden och sen en yttre rosring av Rosa Officinalis. De ger oss en doftchock i tre veckor varje sommar!


Allt eftersom har trädgården sen vuxit fram. Vi har inte haft någon egentlig plan, det ena kommer till efter det andra. Man sitter och pustar lite nånstans och så plötsligt så ser man en möjlighet för en ny rabatt eller en ny sittplats!

Vi hittar fantastiska växter, handlar, planterar och sen glömmer vi ofta bort vad växten heter..... Hopplöst....


Vårt mål är att det ska finnas många sittplatser. Det ska alltid gå att sitta någonstans oavsett väder och vind. Om inte annat så finns alltid växthuset!

Trädgården består nu av flera delar med lite olika rum med varierande ”utsikter” från de olika sittplatserna.

Tulpaner och krokus gläder oss och våra bin tidigt på våren, sen kommer akleja, blåregn, iris, nävor och löjtnantshjärta. Försommaren är pionernas och vallmons tid. Lite längre fram blommar rosor, dagliljor och krasse. Och när dahliorna blommar, ja då vet man att det lider mot skördetid och att alla höstfärger på rönn och guldazalea är på väg!

Välkomna till en gammal gård med höns, bin och en trädgård med spontan odlarglädje som aldrig blir färdig!

Välkomna till Backens!


Kajs-Marie & Jan Unosson